Słówka maturalne - Rozdział 8 - Natural disasters - klęski żywiołowe

Połącz słówka zgodnie z ich znaczeniem.